Talent
recruiting

Van een tijdelijke recruiter tot complete RPO. Morgen heeft u recruitment inhouse!

Capaciteit nodig voor uw
personeelswerving?

Heeft u op korte termijn behoefte aan tijdelijke capaciteit voor personeelswerving, iemand die uw organisatie begrijpt en concrete resultaten boekt? Of kies u bewust voor het structureel outsourcen van de gehele recruitmentcapaciteit?

Met Talentrecruiting leveren we tijdelijke interim capaciteit en structurele recruitment outsourcing oplossingen.

Bekijk alle mogelijkheden

Interim Recruitment
Voor een tijdelijke behoefte leveren we u de juiste interim recruiter, met een bewezen trackrecord, kennis van uw markt en inzicht in de personeelsbehoeften.

Recruitment Outsourcing
Ten behoeve van structurele Recruitment Process Outsourcing (RPO) hanteren we de volledige TalentNavigation cyclus. We nemen regie en verantwoordelijkheid voor alle onderdelen binnen de outsourcing opdracht en maken heldere afspraken over de te behalen resultaten.

 • Quickscan
  Ieder RPO project start met een quickscan. Hiermee krijgen we heldere inzichten in de huidige inrichting en resultaten van de bestaande recruitment capaciteit.
 • Optimalisatie
  Op basis van deze gedetailleerde analyse, beschrijven we de huidige en gewenste situatie, inclusief gap analyse en business case. Aanvullend hierop stellen we een uitvoerig projectplan op zodat er duidelijke afspraken over de kaders, kosten en uitkomsten gemaakt kunnen worden.
 • Implementatie
  Dankzij onze praktijkervaring, projectmethodiek (Lean Six Sigma) en expertise kunnen we de benoemde verbeterpunten effectief implementeren en borgen. We betrekken de interne stakeholders bij de implementatie en zorgen samen met het verantwoordelijke management voor draagvlak.
 • Executie
  In deze fase nemen we de verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsproces, de middelen en de strategie. Zodra het eigenaarschap over het werkproces naar ons is overgedragen nemen we de verantwoordelijkheid voor het resultaat en zorgen we voor een transparante voortgangsrapportage.
 • Retransitie
  Wij vinden dat RPO altijd een tijdelijk en gekaderd karakter moet hebben. Zodra we het gewenste resultaat en niveau van recruitment hebben bereikt, wordt het gestandaardiseerde proces overdraagbaar gemaakt, zodat u zelfstandig verder kunt. De interne proceseigenaar krijgt het gewenste en geïmplementeerde scenario weer terug in beheer en blijft werken aan continu verbeteren.
neem contact op

Waarom Talentrecruiting?

 • Kies voor flexibiliteit en kwaliteit met een interim recruiter
 • Tijdelijke recruitment capaciteit
 • Directe kostenbesparing door het reduceren van externe intermediairs
 • Alle kennis en expertise inhouse
download brochure
BrochureDownload_recruiting

Praktijkvoorbeelden

LyondellBasell - Talentsourcer

Chemie: LyondellBasell

9 januari 2020

Business: Office Depot

19 mei 2019

Zorg: ZBVO

10 mei 2019