RPO | Inhouse Services

Als inhouse recruitmentspecialist ondersteunen wij u bij bepaalde recruitmenttaken of nemen de verantwoordelijkheid voor het gehele recruitmentproces. Hiermee versnellen we de doorlooptijd, verlagen de recruitmentkosten en verhogen het rendement.

RPO (Recruitment Process Outsourcing) is inmiddels een bekend instrument dat organisaties steeds vaker inzetten om de ROI van recruitment te optimaliseren. In het kort is RPO het gedeeltelijk of geheel onderbrengen van uw recruitmentactiviteiten bij een gespecialiseerde dienstverlener. U besteedt uw recruitment uit wanneer u de operationele prestaties wilt verbeteren, flexibiliteit in uw organisatie wilt brengen of wanneer u kosten wilt besparen.

Overweegt u RPO in te zetten voor uw organisatie? Dan maken we graag even kennis. Dit kan middels een persoonlijk adviesgesprek of door onze gratis RPO scan. Daarmee ontvang u binnen enkele werkdagen een advies op maat, opgesteld door specialisten op het gebied van inhouse recruitment en recruitment outsourcing.

Wij weten als geen ander hoe we schaarse professionals werven en hebben we veel ervaring met project gerichte volumewerving in veelal krappe arbeidsmarkten zoals de zorgsector en techniek. Kijk ook eens bij onze succesvolle RPO casussen zoals: LyondellBasell, Vesuvius, Gemeente Den haag, Gemeente Zoetermeer, Stichting Evean, Eastman Chemical, Rockwool en Majorel.

doe de RPO scanbekijk onze cases

RPO in de praktijk

 

1. quickscan

Ieder RPO project start met een quickscan. Hiermee krijgen we heldere inzichten in de huidige inrichting en resultaten van uw recruitment capaciteit. De quickscan bestaat uit een uitgebreide analyse van de effectiviteit van uw recruitmentstrategie, procesinrichting, feitelijke prestaties, ingezette middelen en arbeidsmarktcommunicatie.

2. optimalisatie

Op basis van deze gedetailleerde analyse, beschrijven we de huidige en gewenste situatie, inclusief gap analyse en business case. Aanvullend hierop stellen we een uitvoerig projectplan op, zodat er duidelijke afspraken over de kaders, kosten en uitkomsten gemaakt kunnen worden. Hiermee zijn we in staat om onze bijdrage aan uw organisatie stuurbaar, meetbaar en communiceerbaar te maken.

3. implementatie

Dankzij onze praktijkervaring, projectmethodiek (Lean Six Sigma) en expertise kunnen we de benoemde verbeterpunten effectief implementeren en borgen. We betrekken de interne stakeholders bij de implementatie en zorgen samen met het verantwoordelijke management voor draagvlak. Hiermee zijn we in staat om op het juiste moment de juiste stappen te zetten op basis van feiten en bewezen methodieken.

4. executie

In deze fase nemen we de verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsproces, de middelen en de strategie. Zodra het eigenaarschap over het werkproces is overgedragen naar Talentsourcer nemen we de verantwoordelijkheid voor het resultaat en zorgen we voor een transparante voortgangsrapportage.

5. retransitie

Wij vinden dat Recruitment Process Outsourcing (RPO) altijd een tijdelijk en gekaderd karakter moet hebben. Zodra we het gewenste resultaat en niveau van recruitment hebben bereikt, wordt het gestandaardiseerde proces overdraagbaar gemaakt, zodat u zelfstandig verder kunt. De interne proceseigenaar krijgt het gewenste en geïmplementeerde scenario weer terug in beheer en blijft werken aan continu verbeteren.

We maken bij aanvang van het RPO project duidelijke afspraken over wanneer en hoe de overdracht plaatsvindt. We bepalen wie de proceseigenaar is bij de opdrachtgever en zorgen ervoor dat deze het juiste commitment heeft en dat ook kan borgen.

plan een kennismaking

Praktijkvoorbeelden

LyondellBasell - Talentsourcer

Chemie: LyondellBasell

9 januari 2020

Industrie: Rockwool

9 mei 2019

Zorg: Evean

8 mei 2019