Recruitment Process Outsourcing (RPO) | de keuzes en toegevoegde waarde in één overzicht

Recruitment Process Outsourcing, ofwel RPO, wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor kostbare w&s bureaus. De voordelen van RPO in kosten en snelheid zijn voordehandliggend, maar wat zijn de verschillende vormen van RPO en de toegevoegde waarde die iedere vorm van uitbesteding met zich meebrengt?

 

RPO Inhouse Services

De meest uitgebreidde dienstverleningsvorm binnen recruitment process outsourcing zijn de RPO inhouse services. Deze vorm van RPO richt zich op het overnemen of aanvullen van de integrale regie en/of uitvoering van het recruitmentproces, -strategie en -marketing. In deze vorm van RPO worden alle competentiegebieden binnen recruitment uitbesteedt aan een inhouse RPO specialist die geëquipeerd is met schaalbare middelen, expertise op alle deelgebieden en haar kerncompetentie in project- en procesmanagement benut om effectief resultaat te behalen met een concrete focus. Hierbij ligt de nadruk veelal op prestatieverbetering, kostenreductie en het schaalbaar maken van capaciteit en kosten.

Voordelen:

 • snelle integrale prestatieverbering door hyperfocus
 • mogelijkheid tot volledige of gedeeltelijke uitbesteding
 • capaciteit en expertise in huis gevestigd
 • werving volledig uit naam van de opdrachtgever
 • schaalbare capaciteit en kosten
 • kan ingezet worden om een recruitmentafdeling in te richten, te laten renderen en daarna over te dragen naar interne domeineigenaar

Aandachtspunten:

 • vraagt om een goede culturele match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • vraagt om wederzijds commitment op veranderprocessen en samenwerking
meer over inhouse services...

RPO Shared Services

De RPO shared services zijn gericht op het op afstand uitvoeren van recruitment projecten of specifieke werving voor een enkele vacature. Deze vorm van dienstverlening lijkt in die zin het meest op de werkwijze van commerciële werving en selectiebureaus. Met dien verstande, dat de opdrachtgever gebruik maakt van de schaalgrootte van de RPO leverancier en er volledig uit naam van de opdrachtgever gewerkt wordt. Het grote voordeel is dat alle benaderde kandidaten en cv’s in eigendom van de opdrachtgever blijven en niet commercieel elders worden aangeboden zoals bij de commerciële w&s bureaus.

Voordelen:

 • significante kostenbesparing ten opzichte van commerciële w&s bureaus
 • capaciteit en expertise op afroep beschikbaar
 • werving volledig uit naam van de opdrachtgever
 • schaalbare capaciteit en kosten
 • kan worden ingezet projectbasis of vacature niveau
 • Kan worden ingezet voor sourcing, recruitment en marketing

Aandachtspunten:

 • Een goed georganiseerd intake- en communicatieproces is elementair voor een succesvolle werving op afstand
meer over shared services...

RPO Detachering

RPO detachering wordt veelal aangeboden door detacheringsbureau’s die zich specialiseren in het bemiddelen van recruitment professionals. Hierbij wordt vooral een capaciteit oplossing gefaciliteerd, zonder de project- en procesmanagement elementen van de RPO Shared Services. De opkomende online bemiddelingsplatformen voor recruiters en sourcers zullen echter steeds meer invulling geven aan deze interim bemiddeling, tegen lagere kosten en meer transparantie in beschikbare professionals.

Voordelen:

 • capaciteit en expertise op afroep beschikbaar
 • werving volledig uit naam van de opdrachtgever
 • schaalbare capaciteit

Aandachtspunten:

 • minimale inhuurtermijn kan beperkend werken op de flexibiliteit
 • tarieven liggen soms hoger dan de tarieven van interim recruiters
meer over detachering...

RPO Interim Recruiters

De RPO interim recruiters zijn de bekendste vorm van recruitment process outsourcing. Alhoewel de ontwikkelingen rondom de wet en regelgeving t.b.v. het inhuren van ZZP’ers turbulent is geweest, lijkt dit nu goed op orde te zijn en zal deze vorm van RPO nog lang blijven doordraaien.

Voordelen:

 • capaciteit en expertise op afroep beschikbaar
 • werving volledig uit naam van de opdrachtgever
 • schaalbare capaciteit

Aandachtspunten:

 • goede juridische inrichting van inhuurovereenkomst
 • kwaliteit van dienstverlening en expertise is persoonsafhankelijk
meer over interim recruiters...

Remote Recruiters

De meest recente toevoeging aan de RPO oplossingen is remote recruitment. Door de covid-19 crisis zijn werkgevers en recruitment professionals noodgedwongen op afstand gaan werken, met verrassend genoeg meer voordelen dan nadelen in de praktijk. Recruiters en sourcers op afstand in lokale arbeidsmarkten kennen de lokale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als geen ander. Ze hebben actieve kandidaat-netwerken en kunnen deze benutten voor specifieke vacatures. Ze bieden concurrerende prijzen die evenwichtig zijn en gebaseerd op lokale marktsituaties. Ze spreken de taal van de gewenste doelgroep en kunnen het interview verdiepen in de lokale taal. Ze bieden de meest optimale flexibiliteit in de lokale tijdzone. Ze worden niet beperkt door strikte kantooruren en passen zich aan wat nodig is om de klus te klaren.

Voordelen:

 • significante kostenbesparing ten opzichte van commerciële w&s bureaus
 • capaciteit en expertise op afroep beschikbaar
 • werving volledig uit naam van de opdrachtgever
 • schaalbare capaciteit en kosten
 • kan worden ingezet projectbasis of vacature niveau
 • kennis van, en slagkracht in, de lokale arbeidsmarkt

Aandachtspunten:

 • een goed georganiseerd intake- en communicatieproces is elementair voor een succesvolle werving op afstand
 • cloud-infrastructuur dient AVG proof te worden ingericht
meer over remote recruiters...