Over Eastman Chemical

Eastman Chemical Company is een wereldwijd opererend specialty chemical bedrijf dat geavanceerde materialen en speciale toevoegingen produceert in een breed assortiment producten voor artikelen die mensen dagelijks gebruiken. Met een portfolio van gespecialiseerde bedrijven werkt Eastman samen met klanten om innovatieve producten en oplossingen te leveren vanuit veiligheid en duurzaamheid.

Project Eastman

Eastman heeft Talentsourcer in 2016 gecontracteerd om een Recruitment Shared Service Center in te richten voor alle wervingsactiviteiten in Europa. Hierdoor is Eastman is staat gesteld om haar recruitmentproces te standaardiseren en de inzet van externe werving en selectiebureaus rigoureus te reduceren.

Resultaat: Oprichting EMEA Shared Service Center en 95% reductie van externe w&s bureau’s

Hierbij toegepaste Talentnavigation modules:

Vanuit het oogpunt van de klant:

Referentie: Eric Streets, HR Directeur EMEA

‘We hebben een boeiende en dynamische werkomgeving waarin we hechten aan de waarden gelijkheid, diversiteit, creativiteit, innovatie en kameraadschap. Voor onze EMEA regio werken nu zo’n 2.000 mensen van de wereldwijd 15.000 medewerkers. Gezien de toenemende vraag naar onze innovatieve producten en oplossingen, zijn we continu op zoek naar getalenteerde medewerkers die ons op meerdere domeinen helpen te blijven groeien. Het gaat niet alleen om het realiseren van economische groei, maar ook om breinkracht waarmee we kunnen anticiperen op vraagstukken die impact hebben op ons allemaal, zoals mobiliteit, energie, milieu, onderwijs en beschikbaarheid en duurzame productie van voedsel.’

Eastman werkte voorheen met verschillende recruitment bureaus samen die op zoek gingen naar de sterspelers in de arbeidsmarkt. ‘Dat was een behoorlijk kostbare aangelegenheid en bovendien ontbrak de samenhang en een eenduidige aanpak. We beseften dat we vooral expertise misten op het vlak van recruitment via social media. Via een relatie ben ik toen in contact gekomen met Talentsourcer, zij beloofde dat we veel effectiever konden werven tegen veel lagere kosten. En dat bleek geen loze belofte. Na de verkennende fase, waarin we elkaars werkwijzen leerden kennen, bleek al gauw dat Talentsourcer in staat was om circa 90% van onze wervingsbehoeften in te vullen, waarbij we voor iedere nieuwe medewerker een kostenbesparing haalden van 60-70%. Dankzij de slimme search methodieken, onder andere via Linkedin en jobsites en de gedetailleerde assessments, zoals de Insights Discovery profielen, krijgen we de talenten binnen die we nodig hebben. Onze vacatures liggen met name op de functiegroepen Sales, Technology, Customer Service en Application Development.’

Eastman is een prestatiegericht bedrijf, maar de cultuur is ook sterk gericht op samenwerking en teambuilding. Het bedrijf zoekt niet alleen nieuwe medewerkers die gemakkelijk blenden in de bestaande cultuur, maar is juist ook op zoek naar medewerkers die de organisatie ‘stretchen’ en mee helpen ontwikkelen naar een cultuur van continu verbeteren en inclusiviteit. ‘Wat dat betreft, profiteren we enorm van de gedegen wervings- en selectiemethodieken van Talentsourcer, waarmee we exact de juiste accenten kunnen leggen en mensen aan ons kunnen binden die vanuit andere perspectieven naar onze business kijken. Die brede benadering helpt ons om de diversiteit te waarborgen die we belangrijk vinden en die noodzakelijk is om duurzame groei tot stand te brengen.’